Документи

Наредба оценка клубове и категоризация клубове 2019

Наредба 2019 състезания

Наредба оценка клубове и категоризация клубове 2018

Наредба 2018 състезания

Наредба 2017 състезания

Наредба оценка клубове и категоризация клубове 2017

Декларация освобождаване отговорност пълнолетни лица 2019

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

Заявление за картотекиране непълнолетно - малолетно лице 2019

Заявление картотекиране пълнолетно лице 2019
Правилник за правата и задълженията на спортистите-триатлети
Антидопинг правила
Заявка за участие - 2017 година
Молба членство БФТ