Документи

Наредба оценка клубове и категоризация клубове 2018

Наредба Сандански 2018

Наредба 2018 състезания

Наредба 2017 състезания

Наредба оценка клубове и категоризация клубове 2017

Декларация за освобождаване от отговорност - малолетни и непълнолетни лица
Декларация за освобождаване от отговорност - пълнолетни лица

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

Заявление за карта-правоучастие пълнолетно лице
Заявление за карта-правоучастие непълнолетно-малолетно лице
Правилник за права и задължения
Антидопинг правила
Заявка за участие - 2017 година
Молба членство БФТ